Hizmet Birimleri
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Grup Başkanlığı
Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancıların ikamet izni işlemlerini yapmak, yabancıların ikamet izni başvurularını değerlendirmek, ikamet izinleri arasında geçiş işlemlerini yapmak, ikamet izinlerinin iptali veya reddi ya da uzatılmaması durumlarını değerlendirmek, vatansız kişilerin tespit işlemlerini yapmak ve bunların ikamet işlemlerini takip etmek.Türk ve Akraba Toplulukları mensubu yabancıların iş ve işlemlerini yapmak.Kanunun sınır dışı etme ve Türkiye’ye giriş yasağı işlemlerini yürütmek, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancının idari gözetime alınması, geri gönderme merkezlerinde barındırılması ve sınır dışı edilmesi süreçlerini yakından takip etmek. Uluslararası korumaya ve geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak. İnsan ticaretiyle mücadele ve insan ticareti mağduru tespit ve destek sürecine ilişkin kanun ve idari düzenlemelerle verilen görevlerini yerine getirmek. Görev alanıyla iş ve işlemlerden kaynaklanan davalar hakkında gerekli çalışmaları yürütmek, bilgi ve belgeleri hazırlamak ve göndermek.

Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı
Yabancıların toplumla karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla sosyal kültürel faaliyetler planlamak ve yürütmek. Görev alanıyla ilgili veri ve belgeleri toplamak, bununla ilgili il istatistiklerini oluşturmak. İl müdürlüğünün bütçesini, stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak ve faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak, temizlik, güvenlik, su, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yürütmek. İlgili mevzuat çerçevesinde elektronik arşiv dahil dosya açma, dosya birleştirme, dosya alma, dosya güncelleme gibi dosyayla ilgili diğer işlemleri yapmak.
 

Kayıt: 2.11.2015
Güncelleme:9.12.2015
Paylaş
WS05